. .

XXXVIII Nietoperz


50 zgłoszeń!

Dokładnie o 16:25 nasz system zarejestrował zgłoszenie numer 50!

Powołując się na poniższe fragmenty punktu 5 regulaminu:

***-Warunkiem podziału trasy sportowej na kat. kobiecą i męską jest zgłoszenie się minimum 10 kobiet i 10 mężczyzn.

Osobna klasyfikacja zostanie utworzona, jeśli zgłosi się min. 10 osób. W przeciwnym wypadku uczestnicy trasy Open zostaną automatycznie przeniesieni do klasyfikacji na trasie Wyczynowej.

Komenda podjęła decyzję o likwidacji podziału ze względu na płeć na trasie sportowej. Do zainteresowanych druhen zostały już przesłane maile.

Zawodnicy z trasy Open zostali przeniesieni na listę startową trasy Wyczynowej.

ilość zgłoszeń

27
© XXXVIII Nietoperz